Parīzes metro līniju, 2 karte
Karte Parīzes metro līnija 2